Een triggerpoint zorgt altijd voor een strakke band (soort verkramping) in de betreffende spier. Door deze plaatselijke verkramping kan de spier minder goed functioneren: naast (uitstralende)pijn, tintelingen en doofheid kunnen spierzwakte, stijfheid, bewegingsbeperkingen/spierverkortingen en verlies van coördinatie ontstaan.


Hoe kunnen triggerpoints ontstaan en in stand worden gehouden?

Vaak door (een combinatie van) de volgende factoren:

-    Acuut; bijv. door een verkeerde beweging of ongeluk 

-    Chronisch; bijv. door een langdurig verkeerde (werk-)houding of computer gebruik

-    Overbelasting/blessures bij sporters; te zware of verkeerde training 

-    Langdurige afwezigheid van beweging, bijv. door gips 

-    Psychologische factoren zoals stress, depressie, (bewegings-)angst 

-    Houdingsafwijkingen; scoliose, voetafwijkingen, beenlengteverschil 

-    Slaaptekort 

-    Verminderde schildklierfunctie 

-    Tekorten van bepaalde voedingstoffen en vitamines zoals foliumzuur, calcium, ijzer, magnesium,
      vitamine D, B1 en B12. 

-    Te strakke kleding of het verkeerd dragen van een rugzak


Wat doet de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut zal allereerst door een gesprek en gericht lichamelijk onderzoek uw klachten analyseren. Daarna worden de spieren nader onderzocht, die mogelijk uw pijnklachten veroorzaken. Specifiek wordt in die spieren gezocht naar triggerpoints.


Waar richt de behandeling zich op?

De behandeling is gericht op het uitschakelen (deactiveren) van de triggerpoints; door deze gericht aan te prikken met een naaldje worden deze punten in de spier(en) ontspannen. Bij langdurige klachten zullen vaak meerdere spieren behandeld worden in uw arm, been of langs de wervelkolom. In de praktijk is gebleken dat fibromyalgie (FMS) geen indicatie is voor Dry Needling.


Hoe voelt Dry Needling aan?

Het inbrengen van het naaldje door de huid en spier voelt u bijna niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, spant de spier zich even kort aan. Dit geeft kortstondig een soort ‘kramp’ gevoel en wordt een Local Twitch Respons (LTR) genoemd. Dat is een onwillekeurige samentrekking van de spiervezels, die ervoor zorgt dat de spier meteen ontspant en de spierstofwisseling gaat herstellen. U kunt direct daarna vaak makkelijker bewegen. De behandelde regio voelt meestal wel wat vermoeid, stijf of beurs aan, maar dat is meestal van korte duur.


Wat gebeurt er daarna?

U krijgt (rek-)oefeningen, houding- en bewegingsadviezen mee om de verbeterde situatie te kunnen onderhouden.

Kosten Dry Needling

Dry Needling maakt in het algemeen deel uit van een behandeling fysiotherapie of manuele therapie. Indien u aanvullend verzekerd bent vallen ook de kosten voor Dry Needling hieronder.

De opleiding Dry Needling is erkend en geaccrediteerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)


Jacqueline Goldewijk is erkend Dry Needling therapeut bij Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met telefoonnummer 020 641 8610.

Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn - GZ Keizer Karelpark - Lindepark 2K - 1185 LD Amstelveen

Fysiotherapie

Dry Needling

Sinds 2005 wordt in Nederland Dry Needling toegepast door de daarin geschoolde fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt, waardoor deze snel en langdurig ontspannen en de pijn vermindert. Er wordt hiervoor een dunne, steriele, ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald gebruikt. Er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten.


Dry Needling: niet hetzelfde als klassieke acupunctuur.

Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet, die daar enige tijd blijven zitten en invloed hebben op de ‘energie’ in het lichaam. Dry Needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in “spierpunten” (triggerpoints) wordt geprikt. Dry Needling werkt direct in op de spieren (intramusculair) en is geen ‘energie’ behandeling.


Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint is een drukpijnlijke plek in een spier die naast de lokale drukpijn, ook vaak pijn ‘op afstand’ veroorzaakt (ook wel referred pain genoemd). Zo kunnen bijvoorbeeld triggerpoints in een spier die bij het schouderblad zit uitstralende pijn door de hele arm geven of triggerpoints in de nek- en schouderspieren de oorzaak zijn van spierspanningshoofdpijn.


 Certificaat.pdf

>  Fysiotherapie

>  Specialisaties
            Psychosomatische fysiotherapie

             Manuele lymfedrainage
             Manuele therapie
             Orofaciale fysiotherapie               

             Dry Needling
             Medical Taping
             Diabetes Beweeggroep

>  Team     
>  Extra informatie
>  Aanmelden fysiotherapie
>  Praktijktarieven 2018


Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn


Welkom