Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn - GZ Keizer Karelpark - Lindepark 2K - 1185 LD Amstelveen

Manuele therapie

Kinder-manuele therapie


Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding- en motoriekontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste maanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex. Is de baby een "huilbaby", dan is dat dikwijls een gevolg van pijnlijke en geblokkeerde bovenste nekgewrichtjes, het KISS-SYNDROOM. Verondersteld wordt dat het lange liggen van de baby dan een té grote belasting vormt voor de geblokkeerde hoge nekwervels.

De manueeltherapeut zal met zijn specifieke behandeltechnieken de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken) trachten te normaliseren en werkt als zodanig "VOORWAARDESCHEPPEND" in de voor de zuigeling zo belangrijke functies van de hoge nek.

Niet alleen vlak na de geboorte, maar maanden (soms jaren) daarna blijkt manuele therapie een effectieve therapie te zijn. De asymmetrie van de zuigeling is één van de duidelijke symptomen van het KISS-syndroom.

Veel van deze baby’s vertonen niet het gedrag van veel of ontroostbaar huilen. Daarom wordt het asymmetrisch liggen dikwijls té laat ontdekt en gaat de schedel zich soms al na 4 weken duidelijk afplatten.
Dit wordt schedelasymmetrie of plagiocephalie genoemd.


Het waarnemen van de (ook vage) schedelafplatting moet voor de ouders een waarschuwing zijn, dat de asymmetrische ontwikkeling zich voortzet in de gehele wervelkolom, bekken en heupgewricht.
Deze meer complexe, nauwelijks zichtbare asymmetrie in houding en ontwikkelende functies spelen een negatieve rol in het zich ontwikkelende kind ( we spreken dan van KIDD –syndroom)

Niet elke schedelasymmetrie is een gevolg van het KISS-syndroom. Er zijn meerdere oorzaken, zoals bijv. een bepaalde ligging in de baarmoeder.

Het gaat juist om die kindjes die met een mooi rond hoofdje ter wereld komen, maar al na enkele weken een schedelasymmetrie ontwikkelen t.g.v. het constant in dezelfde houding scheef liggen in de wieg.
De ouders moeten daaraan aandacht geven. De manueeltherapeut kan met enkele behandelingen trachten functieherstel in de bovenste nekgewrichtjes te bereiken, waardoor toename van de al aanwezige schedelasymmetrie wordt voorkomen.

Wanneer in de eerste 2 maanden wordt behandeld, kan de aanwezige schedelasymmetrie zich makkelijk herstellen. De redressiehelm is dan niet nodig.

Onze kinder-manueeltherapeut werkt altijd nauw samen met onze kinderfysiotherapeuten.


Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.ewmm.net

>  Fysiotherapie

>  Specialisaties
            Psychosomatische fysiotherapie

             Manuele lymfedrainage
             Manuele therapie
                         Kinder-manuele therapie
             Orofaciale fysiotherapie               

             Dry Needling
             Medical Taping
             Diabetes Beweeggroep

>  Team     
>  Extra informatie
>  Aanmelden fysiotherapie
>  Praktijktarieven 2018Certificaat.pdf
Welkom

Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn