Block

Doelgroep

Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar, met onder andere de volgende problematiek: Ontwikkelingsachterstanden, orthopedische, neurologische of aangeboren aandoeningen, houdings- en/of bewegingsproblemen en sensomotorische integratie problematiek.

Extra specialisaties van onze kinderfysiotherapeuten zijn:

 • Het uitvoeren van het ToP programma voor extreem te vroeg geboren baby`s.
 • De behandelen van kinderen met motoriek en gedragsproblemen, zoals Autisme en/of ADHD, ADD en ASS.
 • De behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking zoals het syndroom van Down
 • Sensorische infoverwerking

Zuigelingen 0 – 2 jaar

 • Baby’s die niet (zelfstandig) tot omrollen, zitten, kruipen of lopen komen
 • Baby’s met asymmetrische houding of met een voorkeurshouding
 • Slappe of zich overstrekkende baby’s
 • Huilbaby’s
 • Billenschuivers
 • Baby’s met een orthopedische of neurologische afwijking
 • Baby’s met syndromen
 • Baby’s met een geboorte trauma

Peuters 2 – 4 jaar

 • Peuters die niet kunnen wat hun leeftijdgenootjes wel kunnen
 • Bewegingsangst
 • Loopstoornis en/of veel vallen
 • Over- of onderbeweeglijkheid
 • Peuters met orthopedische problemen
 • Peuters met neurologische problemen
 • Peuters met motorische problemen in combinatie met gedragsproblematiek

Schoolgaande kinderen 4 – 18 jaar

 • Kinderen met een houterige en/of onhandige motoriek
 • Houdings- en bewegingsproblemen
 • Coördinatieproblemen
 • Bewegingsangst en/of weinig explorerend gedrag
 • Schrijfmotorische problemen
 • Problemen met tempowerken
 • Zintuiglijke afweer (overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels)
 • Stress- of pijnklachten
 • Motorische problematiek in combinatie met gedragsproblematiek waaronder; aandacht/concentratieproblemen en faalangst
 • Sportblessures