Block

Behandeling

Het onderzoek

De kinderfysiotherapeut maakt gebruik van gestandaardiseerde testen en meetinstrumenten en onderzoekt onder andere:

  • Motorische ontwikkeling / motorisch functioneren
  • Grof motorische vaardigheden, waarbij je kunt denken aan balvaardigheid, evenwicht en klimmen
  • Fijn motorische vaardigheden, waarbij je kunt denken aan fijnmotorische taken zoals knippen, kleuren en schrijven.
  • Spierkracht en spierspanning
  • Schrijfvaardigheid
  • Sensorische informatieverwerking, waarbij het gaat om de samenhang tussen waarnemen en bewegen, bijvoorbeeld lichaamsgevoel.

Na het intake gesprek en het onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau en de daarbij behorende gedragsaspecten van het kind. Ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

De kinderfysiotherapeut bespreekt alle bevindingen en stelt een behandelplan op, waar ouders nauw bij betrokken worden.

De behandeling

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen voor ouders. U kunt op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging inpassen. In specifieke gevallen kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en/of van de hulpvraag. Soms is alleen een advies voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de periode van de behandeling langere tijd.