Block

Samenwerkingen

Sponsor van Het Beterboek

Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn neemt deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis, zeker voor jonge kinderen. Het is daarom belangrijk dat een kind op een speelse manier wordt voorbereid en de juiste begeleiding krijgt om angst en onzekerheid weg te nemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn steunt dit project en mag zich met trots, één van de sponsoren noemen van dit project. Kinderen die worden behandeld of opgenomen worden krijgen gratis een exemplaar van Het BeterBoek van Bureau Méteau.

Kinderfysiotherapie op het SBO

Wij werken als fysiotherapie sleedoorn op de SBO scholen de Schakel en de Wending. We bieden de mogelijkheid om de kinderen op school en tijdens schooltijd te behandelen. Op deze manier is er makkelijk en direct overleg met de IB’er en leerkracht mogelijk voor een optimale aansluiting op de ontwikkeling op school. Op de scholen behandelen wij alleen de fijne motoriek, waaronder ook het schrijven. Mochten er problemen zijn op het gebied van de grove motoriek dan kan uw kind bij ons in de praktijk terecht.

Aanmelding
Aanmelden kan op initiatief van de leerkracht of IB’er. De leerkracht of IB’er overlegt dit met u en zal vervolgens uw kind aanmelden bij ons. Wij zullen contact met u opnemen voor enkele gegevens en voor het maken van een eerste afspraak. Wij verzorgen de verwijzing van de huisarts.

Onderzoek en behandeling
Voordat de  fysiotherapie op school gestart kan worden vindt er eerst zo mogelijk op de praktijk een intake en onderzoek plaats. Het onderzoek bestaat uit een screening, een aantal testen en observaties van zowel de grove als fijne motoriek en de schrijfvaardigheid. Als we alle resultaten hebben wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek om het behandelplan en de doelstellingen van de therapie door te spreken. De behandeling zal op school plaatsvinden op een vast tijdstip in overleg met de leerkracht. U bent natuurlijk altijd van harte welkom om bij de therapie aanwezig te zijn. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de therapie en ook de leerkracht en IB’er worden door ons op de hoogte gehouden en indien nodig voorzien van adviezen. Mocht u tussendoor vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met de therapeut of contact opnemen met de praktijk. Voor het afsluiten van de therapie zullen wij overleggen met u en met de leerkracht van het kind. De therapie zal afgesloten worden met een oudergesprek.

Afmelding
Kan uw kind op de afgesproken behandeldag niet op school zijn, dan dient u 24 uur van te voren af te bellen. U belt hiervoor met de praktijk (020 641 8610), u kunt altijd het antwoord apparaat inspreken.

Vergoedingen kinderfysiotherapie
Kinderen tot 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende pakket kunnen er meer behandelingen vergoed worden. Voor bepaalde aandoeningen kan een kind, met een verwijzing van een specialist, eventueel meer behandelingen vergoed krijgen.

Aanwezigheid van de kinderfysiotherapeuten
Onze kinderfysiotherapeuten zijn aanwezig op De Schakel en De Wending op de onderstaande dagen:

  • Karlijn van de Worp: Maandag
  • Hilde Kos: Dinsdag
  • Dorine Witkamp: Donderdag

Fysio Netwerk door Annatommie MC

Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn is aangesloten bij Fysio Netwerk door Annatommie MC. Sinds 2003 levert Annatommie MC gespecialiseerde zorg voor bewegingsklachten. In 5 medische centra in het land werken teams van medische specialisten, fysiotherapeuten en laboranten nauw samen en bieden dagelijks hoogstaande en doelgerichte orthopedische zorg van diagnose tot herstel. Afhankelijk van de individuele situatie bepalen de aangesloten orthopedische chirurgen in overleg met de patient, en indien nodig de huisarts, of een operatie noodzakelijk is of dat een niet-operatieve behandeling de voorkeur heeft. Immers iedere bewegingsklacht is anders en verdient een behandeling op maat. Annatommie MC vindt dat beweging een essentieel onderdeel is van het welzijn van de mens en van groot belang om zelfstandig te kunnen functioneren en actief te kunnen leven. Dat idee verbindt en motiveert Annatommie MC om elke dag samen met de patiënt te werken aan een passen herstel in beweging.

Website:   www.annatommiemc.nl

Stichting D.W.R.P.

Kinderfysiotherapie praktijk Sleedoorn werkt samen met Stichting D.W.R.P.

Stichting D.W.R.P. is een, sinds 1996, door de overheid erkende zorginstelling met een aantal locaties voor dagbesteding en wonen in Amstelveen en Aalsmeer. Zowel kinderen (vanaf 0 jaar) en volwassenen met een beperking zijn hier welkom. In kleine groepen krijgen de clienten individuele aandacht en is er, naast contact met de fysiotherapeut, ook samenwerking met o.a. logopedist, gedragsdeskundigen, vg-arts, revalidatiearts, psycholoog/psychiater en Visio.

Tevens is er een uitleen, verhuur snoezelruimte en mogelijkheid tot advies m.b.t. aangepast spelmateriaal en hulpmiddelen.

Voor informatie kunt u tijdens kantooruren bellen naar (020) 646 25 82 of e-mailen naar info@dwrp.nl

Bezoekadres: Terschellingstraat 2-6 te 1181 HK Amstelveen.

Website:   www.dwrp.nl