Block

Sensorische infoverwerking

Sensorische informatieverwerking is een hele mond vol, maar betekent eigenlijk niet meer dan ‘zintuiglijk’: horen, proeven, ruiken, voelen. 

De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam.. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd. De informatie die via de zintuigen binnenkomt komt samen in het zenuwstelsel en dit zorgt er voor dat de informatie goed wordt verwerkt. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is, en kunnen we daar adequaat op reageren. De zintuigen spelen ook een belangrijke rol in het regelen van de alertheid.

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnenkomt niet zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou moeten. Zij nemen informatie rommelig waar, ervaren prikkels sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes. Binnenkomende informatie wordt niet goed aan elkaar gekoppeld.  

Er kan dan sprake zij van sensorische informatieverwerkingsproblemen. Dat uit zich met name in hun gedrag. Ze zijn bijvoorbeeld heel onhandig, of worden snel boos. Maar het kan hun gedrag ook op heel andere manieren beïnvloeden.De kinderfysiotherapeut maakt gebruik van een uitgebreide observatie en oudervragenlijst om de problemen in de sensorische informatieverwerking in kaart te brengen.