Block

Het ToP-programma

Het doel van het ToP programma is de ontwikkeling van het prematuur geboren kind en het welzijn van de vroeg geborene en zijn ouders na ontslag uit het ziekenhuis te bevorderen. Het gaat hierbij om baby`s die voor 32 weken of met een geboortegewicht minder dan 1500 gram geboren worden. 

TOP-programma | Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn Amstelveen

Verschonen, voeden, knuffelen, spelen, of wandelen in de wandelwagen zijn gewone dagelijkse bezigheden. Maar soms kunnen die gewone dingen vroeg geboren kinderen meer informatie geven dan ze op dat moment aankunnen. Het komt dan ook vaak voor dat vroeg geboren baby’s sneller schrikken of moeilijker te troosten zijn dan op tijd geboren baby’s. Het is ook mogelijk dat zij meer moeite hebben om contact te maken, of om hun aandacht vast te houden.

ToP steunt de ouders, gedurende het gehele eerste levensjaar van hun kind, in de thuissituatie: om de signalen van de baby te leren (her)kennen en er op een positieve manier op in te spelen.

ToP gaat niet uit van de problemen maar van de mogelijkheden die het kind heeft en de pogingen die het doet om de wereld te verkennen en zich aan te passen. Centraal daarbij staat dat het kind actief en ontspannen deel kan nemen aan de dingen die op dat moment belangrijk voor hem/haar zijn. De ondersteuning die gegeven wordt betreft geen vast oefenprogramma maar wordt bepaald door keuzes die passen bij dit kind en zijn/haar ouders.

Bea Selman en Lindsay van den Bergh, zijn binnen Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn de erkende Top kinderfysiotherapeuten en komen ongeveer 12 keer bij de ouders aan huis. Beiden hebben een uitgebreide aanvullende opleiding gevolgd in het observeren en interpreteren van het gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses, mogelijkheden en behoeftes aangeven. Regelmatig worden er van de huisbezoeken voor de ouders fotoverslagen gemaakt.

Bij 6 en 9 maanden gecorrigeerde leeftijd wordt er een ontwikkelingsverslag van het kind gemaakt. Jaarlijkse bij- en nascholing en een intervisie programma zorgen ervoor dat er altijd volgens de laatste inzichten wordt gewerkt. 

Het ToP programma wordt uitgevoerd vanuit het Expertisecentrum Ontwikkelings Ondersteuning Prematuren (EOP), dat gelinked is aan het AMC. 

Het ToP programma wordt sinds 2014 door bijna alle verzekeringsmaatschappijen vanuit de basisverzekering vergoed.