Block

Verstandelijke beperking

Kinderen met een verstandelijke beperking hebben meestal ook te maken met lichamelijke en/of motorische problemen. Veel van deze kinderen ontwikkelen zich gemiddeld trager dan andere kinderen.

Slecht lopen of moeite hebben met lopen, onvoldoende bewegen, beperkingen van de gewrichten, spasticiteit,  moeizame verwerking van prikkels uit de omgeving en problemen in contacten met anderen zijn hiervan voorbeelden.

Er is echter een grote variatie in ontwikkelingsmogelijkheden. Kinderfysiotherapie bij kinderen met een verstandelijke beperking richt zich met name op het verbeteren en behouden van motorische vaardigheden, maar ook het ontwikkelen van sociaal-emotionele, communicatieve en sensomotorische vaardigheden komen aan bod. Dit gebeurd in een veilige omgeving, aangepast aan de mogelijkheden en het tempo van het kind. De ontwikkeling wordt onder begeleiding van een (gespecialiseerd) kinderfysiotherapeut  gestimuleerd. Dit kan door adviezen aan ouders en/of verzorgers, maar ook door behandelingen gedurende kortere of langere periodes.

Onze kinderfysiotherapeuten hebben zich binnen de kinderfysiotherapie verder verdiept en gespecialiseerd in Het ToP-programma, Verstandelijke beperking en Sensorische informatieverwerking