Block

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, wendt u zich dan bij voorkeur tot de betreffende fysiotherapeut. Uw klacht zal in een persoonlijk gesprek worden besproken en er zal worden geprobeerd tot een oplossing te komen.
Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), Postbus 248, 3800 AE te Amersfoort. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.