Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn - GZ Keizer Karelpark - Lindepark 2K - 1185 LD Amstelveen

Fysiotherapie

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck


Praktijk voor oefentherapie Mensendieck

Vanaf de start van het gezondheidscentrum Keizer Karelpark heeft Willemijn Langkamp haar Mensendieckpraktijk gevoerd bij ons. Echter vanwege haar veranderende werkzaamheden  heeft Willemijn aan  Fendy van Bavel  gevraagd om haar praktijk over te willen nemen. Fendy is vanaf november werkzaam in haar praktijk aan de stationstraat in het oude dorp. Daar bent u hartelijk welkom voor de oefentherapie Mensendieck.


Voor meer informatie kunt u kijken op:

 www.mensendieck-amstelveen.nl en www.runningtherapieamstelveen.nl
>  Fysiotherapie

>  Specialisaties

>  Extra informatie
             Mensendieck
             FysioFit
             Oefengroep
             Defysiotherapeut.com
             Waar heb ik pijn?
            Voorlichtingsfilmpjes

             Samenwerkingen
>  Team
>  Aanmelden fysiotherapie


Certificaat.pdf

Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn


Welkom