Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn - GZ Keizer Karelpark - Lindepark 2K - 1185 LD Amstelveen

Kinderfysiotherapie

Fysio Netwerk door Annatommie MC

Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn is aangesloten bij Fysio Netwerk door Annatommie MC. Sinds 2003 levert Annatommie MC gespecialiseerde zorg voor bewegingsklachten. In 5 medische centra in het land werken teams van medische specialisten, fysiotherapeuten en laboranten nauw samen en bieden dagelijks hoogstaande en doelgerichte orthopedische zorg van diagnose tot herstel. Afhankelijk van de individuele situatie bepalen de aangesloten orthopedische chirurgen in overleg met de patient, en indien nodig de huisarts, of een operatie noodzakelijk is of dat een niet-operatieve behandeling de voorkeur heeft. Immers iedere bewegingsklacht is anders en verdient een behandeling op maat. Annatommie MC vindt dat beweging een essentieel onderdeel is van het welzijn van de mens en van groot belang om zelfstandig te kunnen functioneren en actief te kunnen leven. Dat idee verbindt en motiveert Annatommie MC om elke dag samen met de patiënt te werken aan een passen herstel in beweging.


Website:   www.annatommiemc.nl


Stichting D.W.R.P.

Kinderfysiotherapie praktijk Sleedoorn werkt samen met Stichting D.W.R.P.

Stichting D.W.R.P. is een, sinds 1996, door de overheid erkende zorginstelling met een aantal locaties voor dagbesteding en wonen in Amstelveen en Aalsmeer. Zowel kinderen (vanaf 0 jaar) en volwassenen met een beperking zijn hier welkom. In kleine groepen krijgen de clienten individuele aandacht en is er, naast contact met de fysiotherapeut, ook samenwerking met o.a. logopedist, gedragsdeskundigen, vg-arts, revalidatiearts, psycholoog/psychiater en Visio.

Tevens is er een uitleen, verhuur snoezelruimte en mogelijkheid tot advies m.b.t. aangepast spelmateriaal en hulpmiddelen.

Voor informatie kunt u tijdens kantooruren bellen naar (020) 646 25 82 of e-mailen naar info@dwrp.nl

Bezoekadres: Terschellingstraat 2-6 te 1181 HK Amstelveen.


Website:   
www.dwrp.nl


Step groepen
De kinderfysiotherapeuten hebben een samenwerkingsverband met Medisch Centrum IBIS.
Bij IBIS kunnen kleine groepen kinderen terecht voor sport en spel training.


De groepen zijn opgedeeld in de volgende twee groepen:

-    De STEP groep voor kinderen van 5 tot 10 jaar

-    De STEP-UP groep voor kinderen van 10 tot 16 jaar


Aanmelden bij Medisch Centrum IBIS; tel: 020 6405026


of per mail:
schuling@mcibis.nl


informatie bij praktijk Sleedoorn of
www.mcibis.nl>   Kinderfysiotherapie
>   Doelgroep
>   Specialisaties
>   Onderzoek en behandeling
>   Verwijzing en vergoeding

>   Extra informatie
              Thuis oefenen            
              Filmpjes en websites               Samenwerkingen

>   Team     
>   Aanmelden kind


Certificaat.pdf

Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn


Welkom