Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn - GZ Keizer Karelpark - Lindepark 2K - 1185 LD Amstelveen

Kinderfysiotherapie

Specialisaties

Onze kinderfysiotherapeuten hebben zich binnen de kinderfysiotherapie verder verdiept en gespecialiseerd in:


-  Het ToP-programma

-  Verstandelijke beperking
-  Sensorische informatieverwerking


>   Kinderfysiotherapie
>   Doelgroep
>   Specialisaties
            ToP-programma
             Verstandelijke beperking
             Sensorische infoverwerking

>   Onderzoek en behandeling
>   Verwijzing en vergoeding

>   Extra informatie
>   Team   
>   Aanmelden kind
>  Praktijktarieven 2018
     


Certificaat.pdf
Welkom

Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn