Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn - GZ Keizer Karelpark - Lindepark 2K - 1185 LD Amstelveen

Kinderfysiotherapie

Verwijzing en vergoeding


Vaak zijn het de ouders of leerkrachten die vermoeden dat een kind een motorisch probleem heeft. Maar ook de huisarts, consultatiebureaus, jeugdarts, kinderarts of kinderrevalidatiearts kan dit signaleren.

Kinderen kunnen in principe zonder verwijzing van de arts door de kinderfysiotherapeut worden onderzocht en, indien nodig, worden behandeld. Na een eerste intake wordt besloten of de klacht een indicatie is voor de kinderfysiotherapeut en of het kind alsnog door de huisarts gezien moet worden. Bij sommige indicaties zal er wel een verwijzing van een (gespecialiseerde) arts nodig zijn.

Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut worden de kosten geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar vergoed. Kinderen tot 18 jaar hebben vanuit de basisverzekering recht op 18 behandelingen. Afhankelijk van uw aanvullende pakket kunnen meer behandelingen vergoed worden. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeren bij uw zorgverzekeraar.


>   Kinderfysiotherapie

>   Doelgroep
>   Specialisaties
>   Onderzoek en behandeling
>   Verwijzing en vergoeding
>   Extra informatie
>   Team     
>   Aanmelden kind
>  Praktijktarieven 2018
     


Certificaat.pdf
Welkom

Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn