Block

Samenwerkingen

Onze praktijk werkt samen met de onderstaande instellingen:

Coöperatieve FysioZorgAmstelland

FZA is hét formele monodisciplinaire regionale samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Amstelland. FZA is zowel hét aanspreekpunt voor stakeholders als dé gemandateerde vertegenwoordiger en belangenbehartiger van haar leden. Alle activiteiten van FZA zijn erop gericht om de positie van de fysiotherapie in de regio Amstelland te versterken.

De aangesloten fysiotherapiepraktijken zijn dé specialist op het gebied van persoonsgerichte fysiotherapie. Deze fysiotherapie sluit aan bij vragen, problemen en verwachtingen van de bewegende mens. De mens die zich, met zijn eigen beweegredenen en bewogenheid, beweegt in zijn eigen leefwereld.

Website:   www.cooperatiefza.nl

Fysio Netwerk door Annatommie MC

Fysiotherapiepraktijk Sleedoorn is aangesloten bij Fysio Netwerk door Annatommie MC. Sinds 2003 levert Annatommie MC gespecialiseerde zorg voor bewegingsklachten. In 5 medische centra in het land werken teams van medische specialisten, fysiotherapeuten en laboranten nauw samen en bieden dagelijks hoogstaande en doelgerichte orthopedische zorg van diagnose tot herstel. Afhankelijk van de individuele situatie bepalen de aangesloten orthopedische chirurgen in overleg met de patient, en indien nodig de huisarts, of een operatie noodzakelijk is of dat een niet-operatieve behandeling de voorkeur heeft. Immers iedere bewegingsklacht is anders en verdient een behandeling op maat. Annatommie MC vindt dat beweging een essentieel onderdeel is van het welzijn van de mens en van groot belang om zelfstandig te kunnen functioneren en actief te kunnen leven. Dat idee verbindt en motiveert Annatommie MC om elke dag samen met de patiënt te werken aan een passen herstel in beweging.

Website:   www.annatommiemc.nl

Aanmelden kind