Slider

Kinder-manuele therapie

Wat is kinder-manueeltherapie?

Een gespecialiseerde vorm van manuele therapie (passend binnen het beroepscompetentieprofiel van de NVMT) die kan worden toegepast op zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nek. Dit wordt ook wel een hoog cervicale functiestoornis genoemd (HCFS).

De twee meest opvallende kenmerken hierbij zijn een voorkeursrotatie van nek en hoofd en/of overstrekking van de nek die beiden (bijna) niet doorbreekbaar zijn. Door het aanhoudende karakter van de dwangstand in de nek kan een afplatting van de schedel ontstaan, de zogenoemde deformatieve plagiocephalie.

Symptomen.

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek bij zuigelingen. De symptomen kunnen zich in wisselende samenstelling presenteren.

  • een duidelijke voorkeurshouding van het hoofd,
  • voortdurende onrust,
  • een afwijkende stand van het hoofd,
  • het kind overstrekt veel,
  • het kind huilt veel en slaapt slecht,
  • een afplatting van de (achterzijde) van de schedel.

Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek van uw kindje meldt u zich aan bij ons op de praktijk. Dit kunt u telefonisch doen of via het aanmeldformulier op onze website.

Het eerste consult wordt altijd door een kinderfysiotherapeut bij ons op de praktijk gedaan. Deze roept zo nodig de manueel therapeut in consult.

Behandeltraject.

Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om een gestoorde nekfunctie te herstellen. We gebruiken zachte technieken en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw (schriftelijke) toestemming. Kinder-manueeltherapie bij zuigelingen lijkt in het geheel niet op de behandeling van volwassenen.

Risico’s.

Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder–manueeltherapeuten zijn de afgelopen 12 jaar na meer dan 300.000 behandelingen bij zuigelingen geen negatieve bijwerkingen opgetreden. Ook wetenschappelijk onderzoek onder 261 behandelde zuigelingen leverde geen bijwerkingen op1.

Kwaliteit.

Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een officieel geregistreerd manueeltherapeut,( geregistreerd bij NVMT) die zijn /haar opleiding als kinder-manueeltherapeut bij de EWMM (www.ewmm.net) heeft genoten. Ook de verplichte na- en bijscholing wordt door de EWMM verzorgd.

Vergoeding.

De behandelingen van uw baby worden vergoed uit de basisverzekering.