Block

Oncologische revalidatie

Na afloop van een behandeling  voor kanker zijn mensen vaak vermoeid, somber over hun eigen functioneren, voelen zich in de steek gelaten door hun eigen lichaam en bewegen ze minder.

Mensen kunnen belanden in een negatieve vicieuze cirkel, waar ze zelf niet goed meer uit kunnen komen. Oncologische revalidatie kan een goed hulpmiddel zijn om deze cirkel te doorbreken. Door de behandelingen kan ook de kwaliteit van het leven weer verbeteren.

Het doel bij deze revalidatie  is het bevorderen van een actieve leefstijl en verhoging van fitheid.

Belangrijke componenten zijn:

 • Het verleggen van en/of het leren omgaan met grenzen.
 • Het vergroten van plezier in bewegen.
 • Het ontwikkelen of herwinnen van een actieve levensstijl.
 • Het verbeteren van lichamelijke functies, denk aan spierkracht, mobiliteit, uithoudingsvermogen.
 • Weer in balans komen zowel letterlijk als figuurlijk.

Het doel uiteindelijk is, dat de client in staat is om zelfstandig zijn bereikte niveau van functioneren te behouden en eigen  (sport) activiteiten  weer op te pakken.

Voordat het programma start zal een intake plaats vinden. Hierbij zullen de volgende onderwerpen in ieder geval aan bod komen:

 • Medische gegevens ( vanuit het ziekenhuis)
 • Ondergane behandelingen
 • Eventule eerdere revalidatie ( ziekenhuis, zorginstelling)
 • Hulpvraag duidelijk krijgen
 • Klachten en symptomen
 • Huidig en vroeger beweeg gedrag
 • Ervaren belemmeringen voor optimaal functioneren
 • Het uiteindelijke doel wat cliënt wil bereiken op langere termijn.

Revalidatie  kan gestart worden op verwijzing van huisarts of specialist en op eigen initiatief, mits er geen complicaties aanwezig zijn. Een aanvullende verzekering is hierbij wel gewenst.